BMDetachering

image4

Onze adviseurs kunnen niet alleen op uur- of projectbasis, maar ook op detacheringsbasis ingehuurd worden. Hierbij voert onze adviseur voor een bepaalde tijd, vaak op parttime basis (1 à 2 dagen per week of maand), binnen de onderneming werkzaamheden uit.

Wij hebben specialisten in dienst die u op de volgende gebieden kunnen ondersteunen:

 • Milieu: als milieucoördinator of ondersteuning van de milieucoördinator/-afdeling;
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid: als arbo-coördinator of ondersteuning van de arbo-coördinator/afdeling;
 • Kwaliteitszorg: als KAM-manager of ondersteuning van de KAM- manager/afdeling;
 • Externe veiligheid: als specialist op het gebied van BRZO, Bevi, etc.
In de volgende situaties kan ondersteuning door BMDetachering een goede oplossing zijn:
 1. Uw KAM-manager/-medewerker is langdurig ziek, gaat met zwangerschapsverlof of neemt een sabbatical en u heeft tijdelijk een vervanger nodig. Onze BMDetacherings-medewerker kan de (hoofd)taken, vaak parttime, voor u uitvoeren;
 2. Uw KAM-manager/-medewerker verlaat uw bedrijf en u heeft niet direct een geschikte opvolger. Opvolging van deze kracht door een parttime BMDetacheringsmedewerker, die tijdelijk de continuïteit van de werkzaamheden binnen uw bedrijf waarborgt, is dan een uitstekende oplossing;
 3. Uw bedrijf wil besparen op de vaste kosten van een fulltime medewerker, maar de werkzaamheden dienen wel uitgevoerd te (blijven) worden. Hier zou onze parttime BMDetacheringsmedewerker de oplossing kunnen bieden;
 4. Uw bedrijf heeft een groot project geacquireerd en u heeft gedurende de looptijd van dit project diverse specialisten nodig op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. BMDetachering heeft deze specialisten in huis en kan deze gedurende het project leveren;
 5. Een KAM-manager is eigenlijk een schaap met vijf poten die alle specialismen in zich zou moeten verenigen. Dit blijkt vaak een utopie. Een oplossing hiervoor is BMDetachering, waarbij meerdere BMDetacheringsmedewerkers binnen uw bedrijf hun specialismen inzetten op parttime basis, bijvoorbeeld een dag per week een milieuspecialist en een HVK’er;
 6. Uw bedrijf heeft tijdelijk extra “handjes” nodig om een klus geklaard te krijgen.
De voordelen van BMDetachering zijn duidelijk:
 1. Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor een tijdelijke leemte in kennis en kunde;
 2. Alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht;
 3. Advies achtervang: bij complexe problemen kunnen ook andere adviseurs van BMD Advies Rijndelta geconsulteerd en ingeschakeld worden;
 4. De juiste specialist op de juiste plek; direct de benodigde kennis aanwezig;
 5. De BMD-medewerker gedraagt zich als ware het uw eigen medewerker en kent uw organisatie.
Hieronder vindt u een overzicht van onze BMDetacheringsmedewerkers met hun specialisaties. Desgewenst kunt u hier hun cv’s opvragen.
Maarten Pauwels
Specialisaties milieu: opzetten, onderhouden en auditen ISO 14001-systemen, wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen, energiebesparing, carbon footprint. Zeer goed in staat complexe projecten te managen. Specialisatie ruimtelijke ordening: ruimtelijke vraagstukken (zoals bijv. bestemmingsplan), juridische vraagstukken en onderbouwing.
Arjan Wigmans
Specialisaties milieu: wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen, milieu-audits ISO 14001. Specialisaties arbeidsomstandigheden: volgt opleiding HVK, uitvoeren RI&E’s, opzetten, onderhouden en auditen OHSAS 18001, gevaarlijke stoffenbeheer (PGS-15), Brzo.
Sjef Huijgens
Specialisaties milieu: wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen, opzetten, onderhouden en auditen ISO 14001. Specialisaties arbeidsomstandigheden: Hoger Veiligheidskundige, toetsen (certificeren) en uitvoeren RI&E’s, opzetten en onderhouden OHSAS 18001, externe veiligheidsvraagstukken (Brzo en Arie), opzetten en onderhouden Veiligheidsmanagementsystemen.
Ineke Teunen
Specialisaties KAM: opzetten, onderhouden en auditen KAM-systemen (ISO-HLS), analyseren en adviseren m.b.t. organisatievraagstukken, zoals business impact-analyses, SWOT-analyses. Specialisaties arbeidsomstandigheden: uitvoeren RI&E’s, opzetten, onderhouden en auditen OHSAS 18001 en VCA-systemen, veiligheidstrainingen. Specialist voedselveiligheid, zoals BRC en ISO 22000.
David Izelaar
Specialisaties milieu: Wet- en regelgeving en compliance, milieuvergunningen, controle en compliance ronden. BMDetachering biedt u oplossingen voor tijdelijke leemten in kennis en kunde. Voor informatie kunt u contact opnemen met ir. A.E. (Jos) van Est, via telefoonnummer 0180-614378 of 06-22827196, of mail naar jos@bmdadviesrijndelta.nl.
Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5