Even voorstellen: BMDetachering

Beste BMD-klant, U weet dat u bij BMD Advies Rijndelta terecht kunt met uw advies(aan)vragen op onze specialistische vakgebieden, zoals milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden, ruimtelijke ordening, voedselveiligheid etc. Dit zijn vaak gerichte, qua tijd en inhoud afgebakende opdrachten voor een vooraf afgesproken prijs. Onze adviseurs worden ook regelmatig door bedrijven ingehuurd op detacheringsbasis, waarbij onze adviseur voor een bepaalde tijd, vaak op parttime basis (1 à 2 dagen per week of maand), binnen de onderneming werkzaamheden uitvoert. Graag brengen wij de mogelijkheden van BMDetachering nog eens extra bij u onder de aandacht en de speciale detacheringstarieven die wij hiervoor berekenen. We hebben specialisten in dienst die u op de volgende gebieden kunnen ondersteunen

 • Milieu: als milieucoördinator of ondersteuning van de milieucoördinator/-afdeling;
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid: als arbo-coördinator of ondersteuning van de arbo-coördinator/afdeling;
 • Kwaliteitszorg: als KAM-manager of ondersteuning van de KAM- manager/afdeling;
 • Externe veiligheid: als specialist op het gebied van BRZO, Bevi, etc.

Verderop in deze Nieuwsflits stellen we onze BMDetacheringsmedewerkers kort aan u voor en kunt u desgewenst hun cv opvragen. Ga direct naar onze specialisten. In de volgende situaties kan ondersteuning door BMDetachering een goede oplossing zijn:

 1. Uw KAM-manager/-medewerker is langdurig ziek, gaat met zwangerschapsverlof of neemt een sabbatical en u heeft tijdelijk een vervanger nodig. Onze BMDetacheringsmedewerker kan de (hoofd)taken, vaak parttime, voor u uitvoeren;
 2. Uw KAM-manager/-medewerker verlaat uw bedrijf en u heeft niet direct een geschikte opvolger. Opvolging van deze kracht door een parttime BMDetacheringsmedewerker, die tijdelijk de continuïteit van de werkzaamheden binnen uw bedrijf waarborgt, is dan een uitstekende oplossing;
 3. Uw bedrijf wil besparen op de vaste kosten van een fulltime medewerker, maar de werkzaamheden dienen wel uitgevoerd te (blijven) worden. Hier zou onze parttime BMDetacheringsmedewerker de oplossing kunnen bieden;
 4. Uw bedrijf heeft een groot project geacquireerd en u heeft gedurende de looptijd van dit project diverse specialisten nodig op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. BMDetachering heeft deze specialisten in huis en kan deze gedurende het project leveren;
 5. Een KAM-manager is eigenlijk een schaap met vijf poten die alle specialismen in zich zou moeten verenigen. Dit blijkt vaak een utopie. Een oplossing hiervoor is BMDetachering, waarbij meerdere BMDetacheringsmedewerkers binnen uw bedrijf hun specialismen inzetten op parttime basis, bijvoorbeeld een dag per week een milieuspecialist en een HVK'er;
 6. Uw bedrijf heeft tijdelijk extra “handjes” nodig om een klus geklaard te krijgen.

De voordelen van BMDetachering zijn duidelijk:

 1. Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor een tijdelijke leemte in kennis en kunde;
 2. Alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht;
 3. Advies achtervang: bij complexe problemen kunnen ook andere adviseurs van BMD Advies Rijndelta geconsulteerd en ingeschakeld worden;
 4. De juiste specialist op de juiste plek; direct de benodigde kennis aanwezig;
 5. De BMD-medewerker gedraagt zich als ware het uw eigen medewerker en kent uw organisatie.

Wij stellen aan u voor:

Maarten Pauwels

Specialisaties milieu: opzetten, onderhouden en auditen ISO 14001-systemen, wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen. Zeer goed in staat complexe projecten te managen.

Arjan Wigmans

Specialisaties milieu: wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen, milieu-audits ISO 14001. Specialisaties arbeidsomstandigheden: volgt opleiding HVK, uitvoeren RI&E’s, opzetten, onderhouden en auditen OHSAS 18001, gevaarlijkestoffenbeheer (PGS-15), Brzo.

Sjef Huijgens

Specialisaties milieu: wet- en regelgeving en compliance, complexe milieuvergunningen, opzetten, onderhouden en auditen ISO 14001. Specialisaties arbeidsomstandigheden: Hoger Veiligheidskundige, toetsen (certificeren) en uitvoeren RI&E’s, opzetten en onderhouden OHSAS 18001, externe veiligheidsvraagstukken (Brzo en ARIE), opzetten en onderhouden Veiligheidsmanagementsystemen.

Ineke Teunen

Specialisaties KAM: opzetten, onderhouden en auditen KAM-systemen (ISO-HLS), analyseren en adviseren m.b.t. organisatievraagstukken, zoals business impact-analyses, SWOT-analyses. Specialisaties arbeidsomstandigheden: uitvoeren RI&E’s, opzetten, onderhouden en auditen OHSAS 18001 en VCA-systemen, veiligheidstrainingen. Specialist voedselveiligheid, zoals BRC en ISO 22000.

David Izelaar

Specialisaties milieu: wet- en regelgeving en compliance, milieuvergunningen, controle en complianceronden.

U kunt hier de cv's van onze detacheringsmedewerkers opvragen. BMDetachering biedt u oplossingen voor tijdelijke leemten in kennis en kunde. Meer weten? Neemt u dan contact op met ir. A.E. (Jos) van Est, via telefoonnummer 0180-614378 of 06-22827196, of stuur een mail naar jos@bmdadviesrijndelta.nl.  

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5