Pon Power: BMD-ondersteuning bij transitie naar nieuwe ISO-normen 9001 en 14001

Opdrachtgever  

Pon Power BV is sinds 1926 de officiële dealer van Caterpillar-motoren en Power Systems voor Nederland. De systemen en motoren worden door Pon Power ontwikkeld, geproduceerd, geassembleerd, beproefd en getest.

De vraag

Pon Power is bewust bezig met het duurzaam handelen van haar organisatie. In dit kader heeft Pon Power besloten om een CO2-managemensysteem op te zetten en zich te laten certificeren conform trede 3 van de CO2-prestatieladder. Daarnaast is Pon Power begaan met de kwaliteit van de geleverde producten en met het milieu. Daarom is Pon Power gecertificeerd op het gebied van ISO 9001 en ISO 14001. Met de komst van de nieuwe normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 worden het kwaliteits- en milieumanagementsysteem verder aangescherpt.

De oplossing

BMD Advies heeft ondersteund bij het behalen van de certificering op grond van trede 3 van de CO2-prestatieladder. Wij hebben voor Pon Power de initiële rapportage en voortgangsrapportages opgesteld en hebben het bedrijf geholpen bij het invullen van de overige normpunten. Door integraal te kijken naar wat er al was in plaats van een nieuw systeem op te zetten ‘aan de zijlijn’, draagt dit CO2-managementsysteem in de praktijk bij aan tastbare resultaten op gebied van CO2-reductie. Middels het gecertificeerde systeem is Pon Power in staat om doelgericht zijn Carbon Footprint te reduceren en de processen te verduurzamen. BMD Advies ondersteunt Pon al meerdere jaren bij uitvoering en onderhoud van het ISO 14001-managementsysteem. In 2017 vindt bij Pon Power bij de transitie naar de nieuwe norm ISO 14001:2015 plaats. BMD Advies past de diverse registers aan en ondersteunt bij de implementatie hiervan. Daarnaast worden compliancerondes uitgevoerd tegen de nieuwe norm en worden interne audits uitgevoerd op de processen. Voor meer informatie kijk op onze productpagina's Managementsystemen en Duurzaamheid.  

Comments are closed.