Aangepaste milieuwet- en regelgeving

Wijzigingen per 1 januari 2015

Aangepaste milieuwet- en regelgeving

Per 1 januari van dit jaar zijn er een aantal -mogelijk ook voor u- interessante wijzigingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Installatiecertificaat

Alle opslagtanks voor brandbare vloeistoffen moeten vanaf heden voorzien zijn van een installatiecertificaat. De overgangstermijn die gold voor oude tanks is per 1 januari 2015 verlopen. Voor opslagtanks met afgewerkte olie geldt de eis voor het verkrijgen van een installatiecertificaat niet langer.

Bijvullen koudemiddelen (o.a. R22)

Koelinstallaties mogen niet meer worden bijgevuld met een aantal gereguleerde koudemiddelen, waarvan R22 de bekendste is. Ook wordt de frequentie van lekdichtheidscontroles voor koelinstallaties niet meer bepaald op basis van de koudemiddelinhoud in kilo’s, maar op basis van de aanwezige hoeveelheid CO2-equivalent aan koudemiddelen in een koelinstallatie. Voor sommige installaties zal dit betekenen dat het keuringsregime anders zal zijn dan voorheen.

Keuring comfortkoeling

Een aantal klassen comfortkoeling moet inmiddels gekeurd zijn conform het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG). In de loop van de komende jaren zullen alle klassen comfortkoelingen moeten worden gekeurd. Dit is in onze nieuwsbrief van oktober 2014 al uitgebreider toegelicht. Ook in de loop van 2015 staan er wijzigingen in wet- en regelgeving op het programma. Zo zal onder andere de vierde tranche van het Activiteitenbesluit in 2015 in werking treden. Deze wijzigingen zullen in een volgende nieuwsbrief nader toegelicht worden. Wilt u weten wat deze wijzigingen voor uw bedrijf betekenen? Neem contact op met uw adviseur via 0180 - 614 378 of via e-mail info@rd.bmdadvies.nl.

 

No Comments Yet.

Leave a comment