Attenderingsservice ruimtelijke ordening en milieu (Locisspotter) voor Novec

Opdrachtgever

NOVEC BV verhuurt en beheert antenne-opstelpunten voor de distributie van ether-communicatie in Nederland.

De vraag

NOVEC wenst een actueel inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingen rondom opstelpunten, teneinde tijdig in te kunnen spelen op de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.

De oplossing

Voor NOVEC hebben wij een abonnement op LocisSpotter ingericht. Dit betekent dat het bedrijf nu maandelijks op de hoogte wordt gehouden van bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen rondom de locaties van Omroepmasten BV die zij in beheer heeft. Relevante zaken zijn bijvoorbeeld het signaleren van (hoog)bouwprojecten, die invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening van het bedrijf, of bijvoorbeeld de beoogde plaatsing van windmolens in de nabijheid van zendmasten. Doordat NOVEC tijdig op de hoogte wordt gebracht van dergelijke ontwikkelingen, kan het bedrijf binnen de wettelijke termijnen haar zienswijze(n) kenbaar maken.

NOVEC over LocisSpotter

“Door het abonnement op LocisSpotter van BMD voorkomen we ‘verrassingen’ rond de attenderingsservice hoge opstelpunten en kunnen we tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5