Attenderingsservice voor Aberdeen

Opdrachtgever  

Aberdeen Asset Management is een vermogensfonds en beheert vastgoed door heel Nederland.

 

De vraag

De waarde van haar vastgoed is voor Aberdeen van essentieel belang. Om kansen en risico’s goed te kunnen inschatten wil Aberdeen weten wat er in de omgeving van haar vastgoed gebeurt op het gebied van ruimtelijke ordening.

 

De oplossing

BMD Advies Rijndelta houdt voor Aberdeen voor de locaties die hoge prioriteit hebben alle bekendmakingen van omgevingsplannen, omgevingsbesluiten en vergunningen bij, zowel op nationaal als lokaal niveau. Iedere bekendmaking wordt gescreend op relevantie voor Aberdeen. Alle relevante bekendmakingen worden gedeeld met Aberdeen, waarbij tevens wordt aangegeven wat de noodzakelijke vervolgstappen moeten zijn. Voor meer informatie raadpleeg onze productwebsite LocisSpotter.  

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5