Begeleiding vergunningaanvraag Damen Dredging

Opdrachtgever  

Damen Dredging is een onderdeel van Damen Groep en ontwikkelt, produceert, assembleert, beproeft en test baggeronderdelen en –werktuigen.

De vraag

De eindproducten die Damen Dredging maakt worden steeds groter en kunnen, langs de waterlijn gemeten, langer dan 25 meter zijn. Hierdoor verandert het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en moet er een nieuwe vergunning aangevraagd worden. In de loop der tijd zijn bovendien de wetgeving en bijbehorende toetsingskaders veranderd, waardoor er onder meer een nieuw akoestisch onderzoek, een luchtkwaliteitsonderzoek, een trillingsonderzoek en een bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden.

De oplossing

BMD Advies Rijndelta stelt de aanvraag voor de omgevingsvergunning op met het oog op het heden en de toekomst. Daarnaast begeleiden we de aanvullende onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag. Gedurende het project, en met name na het publiceren van de ontwerp-beschikking, voeren we namens Damen het overleg met het bevoegd gezag. Op basis hiervan realiseren we voor Damen Dredging een nieuwe omgevingsvergunning waarmee ze de komende jaren vooruit kunnen. Voor meer informatie raadpleeg het productblad of kijk op onze productpagina Wet- en regelgeving/compliance.  

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5