BMD deelnemerschap uitgebreid met extra service!

Vanaf heden kunnen wij u als deelnemer een aanvullende dienst aanbieden: een gratis attenderingsservice via e-mail waarmee alle ruimtelijke ontwikkelingen en bekendmakingen in uw nabije omgeving worden gemeld.

Waarom deze service?

De directe omgeving van een bedrijf is onderhevig aan tal van ruimtelijke wijzigingen en vergunningen die worden afgegeven. De bedrijfslocatie van de buurman wordt bijvoorbeeld verkocht en de nieuwe eigenaar wil er een opslag van vuurwerk in starten. Of er sluipen fouten in een bestemmingsplan doordat de planologische situatie afwijkt van de situatie in de praktijk (foutieve zonering). Wellicht is een dergelijke ontwikkeling een potentieel gevaar voor uw onderneming. Van ù wordt verwacht dat u de plaatselijke berichtgeving in de gaten houdt om tegen dergelijke ontwikkelingen tijdig bezwaar te kunnen maken, want na de bezwaartermijn heeft u geen recht van spreken meer. U als ondernemer had immers de publicatie maar moeten zien. In de praktijk worden deze publicaties echter zelden opgemerkt.

Wat houdt de nieuwe Attenderingsservice in?

BMD Advies Rijndelta is geabonneerd op een landelijke attenderingfunctie van het Ministerie van VROM (1) dat van nagenoeg alle gemeenten de wekelijkse publicaties ontvangt. Voor u als deelnemer haalt BMD uit al deze publicaties de relevante veranderingen (in een straal van 250 meter rond uw bedrijf). Zodra er een publicatie binnenkomt, geven wij deze aan u door per e-mail. Als wij vermoeden dat een publicatie een grote impact op uw bedrijfsvoering kan hebben, nemen wij tevens telefonisch contact met u op.

Welke publicaties worden meegenomen?

Wij hebben een selectie gemaakt uit de vele typen publicaties die overheden bekendmaken. De BMD Attenderingsservice omvat de volgende typen bekendmakingen/publicaties (2):

  • Bestemmingsplanwijziging
  • Inspraakmogelijkheden
  • Milieu-informatie
  • Milieueffectrapportages
  • Bouwvergunningen
  • Gevaarlijke stoffen vergunningen
  • Gedoogbesluiten
  • Milieuvergunningen
  • Omgevingsvergunningen
  • Wijzigingsvergunningen

Meerdere vestigingen

Onze gratis attenderingsservice gaat uit van één locatie per deelnemer.
Het is ook mogelijk om voor een onderneming met meerdere vestigingen in het land, voor iedere vestiging op zich een eigen attenderingsservice samen te stellen. Voor een dergelijke maatwerkinvulling verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze adviseurs via (0180) 614 378 ofinfo@bmdadviesrijndelta.nl. Aan deze maatwerkinvulling zijn aanvullende kosten verbonden.

(1) Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten bij deze digitale dienst. Alle deelnemers van BMD Advies Rijndelta B.V. zijn echter wel aangesloten bij onze attenderingsservice, waardoor zodra de gemeente toetreedt de attenderingsservice automatisch zal starten. BMD Advies Rijndelta B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat gemeenten niet toetreden tot deze service. Om inzichtelijk te hebben of uw gemeente is toegetreden kunt de volgende link raadplegen:http://www.overheid.nl/overheidsinformatie/lokalebekendmakingen.

(2) Deze dienst heeft een puur informatief karakter en dient als aanvulling gezien te worden op de diensten in ons bestaande deelnemerschap. BMD Advies Rijndelta B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die om welke reden dan ook niet gemeld worden aan haar deelnemers.

No Comments Yet.

Leave a comment