Bouwbesluit 2012

De belangrijkste wijzigingen in 2015:

Bouwbesluit 2012

In april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Sindsdien hebben er al meerdere wijzigingen plaatsgevonden. De twee belangrijkste wijzigingen voor 2015 zijn:

Nieuwbouw moet energiezuiniger (EPC)

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe eisen op het gebied van energie  in het Bouwbesluit opgenomen. Deze eisen gelden bij nieuw- en verbouw en zijn vastgelegd in een EPC (staat voor energieprestatie-coëfficient). Voor bijvoorbeeld een ruimte waar veel mensen samenkomen, een bijeenkomstfunctie, is de EPC maar liefst verlaagd van 2,0 naar 1,1. En voor een kantoorruimte is de EPC verlaagd van 1,0 naar 0,8.

Inspectiecertificaat brandmeldinstallaties

Als uw bedrijf beschikt over een brandmeldinstallatie, een ontruimingsalarminstallatie, een automatische brandblusinstallatie of een rookbeheersingssysteem moet deze per 1 januari 2015 voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van de nieuwe CCV*-inspectieschema's. Voor  installaties die vóór 1 januari 2015 in gebruik zijn genomen geldt in sommige gevallen nog een overgangstermijn van een jaar. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.hetccv.nl  of neem contact met ons op via telefoonnummer 0180-614 378 of via e-mail info@rd.bmdadvies.nl. *CCV: Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid

 

No Comments Yet.

Leave a comment