BRZO-bedrijven blijven onder de loep liggen!

Meer aandacht voor strafrechtelijke handhaving

BRZO-bedrijven blijven onder de loep liggen!

Bent u een BRZO- of IPPC categorie 4-bedrijf, of zit u tegen de grens, dan valt u de eer te beurt dat u veel belangstelling van de overheid krijgt. De overheid zet ook in 2016 -gestimuleerd door incidenten bij bedrijven- zwaar in op de vergunningverlening, toezicht en handhaving op/bij uw bedrijf. In deze bijdrage lichten wij dit toe aan de hand van een paar voorbeelden.

Meer aandacht voor strafrechtelijke handhaving

In het jaarplan 2015 van de BRZO+ partners  wordt aandacht besteed aan het toepassen van strafrechtelijke maatregelen. De meest voorkomende maatregelen zijn de geldboete, transactie of strafbeschikking. Een geldboete kan voor medewerkers neerkomen op een maximum van € 80.000, voor rechtspersonen zelfs tot wel 10% van de jaaromzet. Veel minder bekend zijn de volgende maatregelen:

  • publicatie van vonnissen in bijvoorbeeld branchebladen (“naming and shaming” met reputatieschade als gevolg);
  • het ontzeggen van het gebruikmaken van de vergunningen door de rechter, wat praktisch een stillegging van het bedrijf betekent;
  • bijzondere voorwaarden, zoals het ontzeggen van voordelen en rechten (bijvoorbeeld subsidies) en verbeurdverklaringen;
  • ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel: door de overtreding gemaakte winst of lagere kosten worden dan bovenop een reguliere geldboete in rekening gebracht;

Het Openbaar Ministerie heeft zichzelf als doel gesteld meer gebruik te gaan maken van deze andere zichtbare, merkbare en herkenbare interventies.

Leidinggevende of milieufunctionaris ook vervolgbaar

Soms wordt ook overgegaan tot een verantwoording voor de rechter. Minder bekend is dat in het strafrecht naast daders ook leidinggevenden -waaronder milieu- en veiligheidsfunctionarissen- vervolgd kunnen worden. Dat kan voor ernstige verboden handelingen zijn, maar ook voor het niet handelen of ingrijpen. Zelfs al had de leidinggevende er geen kennis of weet van. De rechter vindt al snel dat de leidinggevende op de hoogte had kunnen of moeten zijn van verboden handelen of nalaten. Dat geldt zeker voor BRZO-bedrijven waar een hoge inspanningsverlichting geldt.  Met andere woorden, de aansprakelijkheid wordt snel toegerekend aan de leidinggevende.  Het is zelfs mogelijk dat de rechter hiervoor gevangenisstraffen oplegt, tot maximaal 6 jaar.

Betalen voor een inspectie?

Dit voorjaar is een wetsvoorstel gepubliceerd waarin de mogelijkheid wordt geboden de kosten voor toezicht in het kader van de arbeidsomstandigheden op BRZO-bedrijven door te berekenen aan de onderneming. Omdat door de hoge risico’s de toezichtkosten voor een kleine groep bedrijven relatief hoog zijn, vindt de overheid het redelijk en billijk om die kosten niet helemaal te laten betalen door de samenleving. Een inspectiedag kost al snel € 1.500,-. Vanuit werkgeversorganisaties, maar ook vanuit het IPO, is er veel weerstand tegen dit voorstel. Het is nog maar zeer de vraag of dit voorstel, en dan zeker in deze vorm,  doorgang zal vinden.

Compliance

Het voldoen aan wet- en regelgeving is op zichzelf al een verplichting. Maar daarnaast geven bovenstaande voorbeelden aan dat het ook nog eens “lonend” is. BMD Advies kan u hierbij ondersteunen. We hanteren hierbij ons concept van het deelnemerschap in de drie varianten brons, zilver en goud. Kijk op www.bmdadviesrijndelta.nl/deelnemerschap voor meer informatie. Meer weten? Heeft u vragen  over dit artikel of onze diensten? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar info@bmdadviesrijndelta.nl.  

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment