BRZO-nieuws: zijn u uw risico’s in beeld?

BRZO 2015 en ageing

Als het Brzo 2015 op uw bedrijf van toepassing is, dan heeft u al veel werk verzet om daaraan te voldoen. Ook enkele nieuwe onderwerpen zoals de risico’s van aardbevingen en overstromingen krijgen aandacht. Daarnaast wordt veroudering (ageing) nadrukkelijk benoemd als aandachtspunt in het nieuwe Brzo. Recent is voor de BRZO-inspecteurs een vragenlijst gepubliceerd om veroudering de aandacht te geven die het nodig heeft.

Niet Brzo-plichtig? Breng toch uw risico's in kaart.

De risico’s van aardbevingen, overstromingen en veroudering zijn niet alleen relevant voor Brzo-bedrijven. Bedrijfszekerheid is namelijk voor elke onderneming belangrijk. Heeft u deze onderwerpen al voldoende beoordeeld?

Wilt u meer weten? Of hebt u een andere vraag over het Brzo?

Neem contact op met onze specialist Sjef Huijgens via telefoonnummer 0180-614378  of mail naar sjef@bmdadviesrijndelta.nl.  

No Comments Yet.

Leave a comment