CO2-prestatieladder niveau 3 voor Gebr Barendregt

Opdrachtgever  

Aannemingsbedrijf Gebr. Barendregt is gevestigd in Rhoon en is actief in de branche grond-, weg- en wegenbouw. Sinds 1996 is het bedrijf deelnemer bij BMD Advies Rijndelta.

De vraag

Het bedrijf wil een actieve rol in de sector spelen en zijn klanten stimuleren om ook hun doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in beeld te brengen. Het bedrijf had daarom de wens het certificaat CO2 op niveau 3 en het certificaat voor BRL9334 Straatwerk te behalen en wendde zich als deelnemer van BMD Advies Rijndelta tot ons voor advies.

De oplossing

BMD Advies Rijndelta berekende de Carbon footprint en heeft Gebr. Barendregt  ondersteund tot aan de certificering. Daarna is verder gebouwd aan de implementatie van de BRL9334. Als onderdeel daarvan voert BMD Advies Rijndelta interne audits uit voor het bedrijf. Deze interne audits zijn gebaseerd op de normpunten van de CO2-prestatieladder en de BRL 9334. Tevens hebben wij het personeel voorlichting gegeven over de eisen uit de normen en prioritaire arbo-risico’s.

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5