Coaching

Samen maakt u er iets moois van!

Veranderen: van levensbelang!

Ondernemers en medewerkers binnen een bedrijf moeten zich continu aanpassen aan de veranderende omstandigheden binnen en buiten het bedrijf. Als je niet mee verandert, blijf je achter en verlies je uiteindelijk. “Anyone who never made a mistake never tried anything new” (Albert Einstein) Doen is de beste manier van denken, doorbreek je vaste gewoontes en overtuigingen; onderzoek, vraag, struikel en faal … stralend!

Voor u als ondernemer:

Succesvol leiderschap vraagt om innerlijk leiderschap: een ondernemer dient ook zelf op koers te liggen en daarbij is het van belang dat hij/zij het juiste perspectief behoudt. Als de ondernemer lekker in zijn vel zit, dan werkt dat automatisch door naar de hele organisatie. Een coach kan de ondernemer hierbij ondersteunen, door de juiste vragen te stellen en het onderzoek samen aan te gaan. En de ondernemer kan doen waar hij goed in is, namelijk : doen! “Liever een onvolmaakte leider, dan een perfecte toeschouwer” (Lodewijk Asscher) Weet wat je drijfveren zijn en waar je sterke en zwakke punten liggen!

Voor uw leidinggevenden en medewerkers:

Veel mensen hebben een natuurlijke aversie tegen veranderingen, je weet wat je hebt en weet niet wat je gaat krijgen. Dit zorgt voor innerlijk verzet. Toch zal je omgeving, je bedrijf, van je verlangen dat je mee verandert. “When the winds of change blow some people build walls, others build windmills” Welke keuze maak jij?

Anderen weten het soms echt beter!

Het blijkt erg lastig te zijn naar je eigen gedrag te kijken als ‘buitenstaander’, onpartijdig. Het is makkelijker en beter het gewoon aan anderen te vragen; die hoeven immers geen moeite te doen om jou vanaf de buitenkant te bekijken. Uit onderzoek is gebleken dat anderen een meer realistische blik hebben op jouw gedrag. Coaching kan je dus helpen!

Mijn werkwijze:

Een coachtraject bestaat in beginsel uit 5 coachsessies. Hierbij staan centraal:

  1. Het resultaat (je eigen coachvraag en wat wil je bereiken?);
  2. Eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen voor je eigen veranderproces);
  3. Blootleggen van je onderliggende drijfveren (dieper kijken naar je eigen normen, waarden en kwaliteiten);
  4. Spiegelen van je gedrag in het moment gekoppeld aan je coachvraag (wat gebeurt er met jou tijdens de coachsessie);
  5. Creëren van je eigen speeltuin (oefenterrein maken).

Uw inzet en investering:

Een individueel coachtraject, inclusief intakegesprek, bestaat gewoonlijk uit 5 sessies van ongeveer 1,5 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1.350,00 excl. btw. Als uit het intakegesprek, ongeacht de reden, geen opdracht volgt, zullen geen kosten worden doorberekend. Indien de coaching kan plaatsvinden op onze kantoorlocatie (Ebweg 18, te Barendrecht) worden uiteraard geen reiskosten doorberekend. Indien voor een locatie elders wordt gekozen, worden reiskosten berekend à € 1,00/km excl. btw.

 

Over mij: Jos van Est

Verandercoach, Senior adviseur, DGA

Ondernemers en werknemers van bedrijven begeleiden bij het implementeren van veranderingen is altijd al een groot onderdeel geweest van mijn werkzaamheden. Nadat ik in 2014 een reorganisatietraject had begeleid bij een grote onderneming wist ik het zeker: ik ga ondernemers en medewerkers, die bloot staan aan veranderingen, coachen en begeleiden. Dat kunnen dus in principe alle leidinggevenden binnen een bedrijf zijn. In 2015 heb ik de Leergang Coaching voor Professionals met succes doorlopen en nu ben ik ST!R-gecertificeerd Coach.

Sinds 1999 directeur en sinds 2003 eigenaar van BMD Advies Rijndelta BV. Oorspronkelijk ben ik opgeleid in de chemie (HBO Chemische Techniek), daarna afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in de milieukunde. Inmiddels heb ik meer dan 25 jaar consultancy ervaring. Persoonlijk: geboren in 1962, gehuwd, vader van 4 kinderen. Passies: de goede geneugten van het leven en het leven zelf, kwaliteit met familie en vrienden.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5