Deelnemerschap

Het BMD-deelnemerschap is een aantrekkelijk concept dat u diverse voordelen biedt. U maakt gebruik van een dienstverlening op maat op het gebied van milieu, arbo, veiligheid en ruimtelijke ordening. Het deelnemerschap bevordert uw slagvaardigheid en verkleint de risico’s bij veranderende bedrijfsprocessen. Voor uw abonnement op één van onze deelnemerspakketten geldt een transparante en vaste prijs. De essentie van het deelnemerschap is: altijd snel een beroep kunnen doen op uw eigen deskundige adviseur en –als u kiest voor ons Compliancepakket- op elk moment de zekerheid hebben te voldoen aan wet- en regelgeving.

Continuïteit en resultaat

We hebben oog voor de leefomgeving, maar bekijken ook altijd de bedrijfseconomische en organisatorische kant van de zaak. Een advies moet immers ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Bij al onze werkzaamheden staat voorop: wij zoeken naar de speelruimte binnen de wet- en regelgeving om zo uw bedrijfsvoering gezond en succesvol te houden.

Uw voordelen

 • U speelt u snel en gemakkelijk in op actuele vraagstukken binnen uw organisatie met de continue ondersteuning via het deelnemerschap op maat.
 • U ontzorgt uw afdeling, u versterkt uw organisatie en maakt aantoonbaar wat nu echt relevant is voor het bedrijf. Bovendien is de deelnemersformule er op gericht dat wij uw organisatie goed leren kennen, waardoor de dienstverlening optimaal op uw situatie is afgestemd.
 • Uw persoonlijke adviseur is uw vaste aanspreekpunt en wij werken interdisciplinair met alle betrokkenen samen.

Varianten deelnemerschap

Wilt u zich aanmelden voor het Deelnemerschap? Ziet u graag een oplossing die het juiste resultaat oplevert? U kunt kiezen uit de volgende varianten.

Basisondersteuning: Brons

U kunt te allen tijde een beroep kunnen doen op uw eigen deskundige adviseur, iemand die uw bedrijf kent en direct kan inspelen op actuele vraagstukken. U kunt u een beroep doen op onze helpdesk en wij houden desgewenst de ruimtelijke ontwikkelingen rondom uw bedrijf voor u bij. U krijgt bij een opdracht korting op onze uurtarieven en u ontvangt periodiek een e-mailnieuwsbrief met nuttige, actuele informatie.

Meer wensen? Kies dan voor Zilver!

U wilt een actueel register wet- en regelgeving, inclusief de meest recente wijzigingen, als belangrijke basis voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering? U wilt dat dit overzicht is toegespitst op uw bedrijfssituatie en de zekerheid dat u niets mist? Breid u dan de basisondersteuning uit met ons Wetgevingspakket (Zilver). Het register is opgesteld aan de hand van nationale en internationale wetgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Om de zekerheid van actuele voorschriften op maat te garanderen hebben wij de online tool Sufficio ontwikkeld.

U wilt compliancy? Ga dan voor Goud!

U wilt uw activiteiten in overeenstemming brengen met geldende wet- en regelgeving én direct  antwoord op de vraag in hoeverre u wel of niet compliant bent? Dan is ons Compliancepakket (Goud) een uitstekende keus. Jaarlijks maken wij een fysieke loopronde bij uw bedrijf om na te gaan of u compliant bent met de wettelijke voorschriften. Een check van uw totale bedrijf vindt plaats in de periode van 3 jaar, gelijk aan een certificatieperiode. Het resultaat wordt verwerkt in de online tool Sufficio. Het Compliancepakket van BMD Advies volgt de ISO 19600 en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de ISO 14001 en de ISO 45001/OHSAS 18001.

 • Kies uw plan

 • HelpdeskHelpdesk
 • Korting uurtarieven en geen reiskostenKorting uurtarieven en geen reiskosten
 • Attendering ruimtelijke ordeningAttendering ruimtelijke ordening
 • Register wetgeving 14001 of 18001Register wetgeving 14001 of 18001
 • Complianceronde 14001 of 18001Complianceronde 14001 of 18001
 • Pakket

 • Brons

 • Helpdeskyes
 • Korting uurtarieven en geen reiskostenyes
 • Attendering ruimtelijke ordeningyes
 • Register wetgeving 14001 of 18001no
 • Complianceronde 14001 of 18001no
 • Pakket

 • Zilver

 • Helpdeskyes
 • Korting uurtarieven en geen reiskostenyes
 • Attendering ruimtelijke ordeningyes
 • Register wetgeving 14001 of 18001yes
 • Complianceronde 14001 of 18001no
 • Pakket

 • Goud

 • Helpdeskyes
 • Korting uurtarieven en geen reiskostenyes
 • Attendering ruimtelijke ordeningyes
 • Register wetgeving 14001 of 18001yes
 • Complianceronde 14001 of 18001yes
Brons Abonnement per jaar, helpdesk, attendering ruimtelijke ordening, korting uurtarieven en nieuwsbrief.
Zilver Brons + maatwerkregister wettelijke voorschriften conform ISO 14001 of OHSAS 18001 (excl. compliance): één locatie, nationale en internationale milieu- of arbowet- en regelgeving, maandelijkse actualisatie.
Goud Brons + maatwerkregister wettelijke voorschriften + compliance conform ISO 14001 of OHSAS 18001: één locatie, nationale en internationale milieu- of arbowet- en regelgeving,  jaarlijkse controle op compliancy, actiepunten en nabespreking.

  Aan de pakketten Zilver en Goud wordt invulling gegeven middels de online software tool Sufficio. Het maatwerkregister en compliance-resultaat worden hierin opgesteld. Wij bespreken dit met de verantwoordelijke(n) binnen uw bedrijf en u knt hier vervolgens zelf mee aan de slag. U weet nu zeker of u compliant bent! Het Compliancepakket van BMD Advies volgt de ISO 19600 en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de ISO 14001 en de ISO 45001/OHSAS 18001. De eenmalige kosten voor initiële samenstelling van de database Sufficio zijn € 750,-. Voor meer info over Sufficio, zie www.sufficio.nl.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5