Energie-audit voor een internationale klant

Opdrachtgever  

Door het Nederlandse hoofdkantoor van één van onze internationale klanten zijn wij benaderd voor het uitvoeren van een energie-audit.

De vraag

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het bedrijf zich onder andere bewust van het eigen energieverbruik. Men heeft aangegeven beter inzicht te willen verkrijgen in de bedrijfsprocessen en het verbruiksprofiel, met als doel besparing op het energieverbruik. Daarnaast is het bedrijf vanuit de Energie Efficientie Richtlijn (2012/27/EU) verplicht tot het uitvoeren van een energie-audit.

De oplossing

Het elektriciteitsverbruik is door de klant reeds op installatieniveau in kaart gebracht en geactualiseerd ten behoeve van de audit. De grootste energiestroom, thermische energie in de vorm van warm water en gas, is enkel op grote lijnen bekend en deels productiegebonden. Wat resteert, circa 30% van het totale energieverbruik, is momenteel moeilijk inzichtelijk te maken. Daarom is gekozen voor een combinatie van wettelijk erkende maatregelen (o.a. het onderhouden en eventueel vervangen van warmtewisselaars) en bedrijfsspecifieke maatregelen (het gericht plaatsen van warmtemeters). Hierdoor is een directe besparing te realiseren en wordt het huidige en toekomstige verbruik beter inzichtelijk gemaakt, waardoor ook besparingen op lange termijn mogelijk worden gemaakt. Ten slotte is een aantal gedragsmaatregelen rondom ‘good housekeeping’ besproken. Hiermee zijn binnen de organisatie besparingen op korte en lange termijn te realiseren. Dit vereist een verandering van cultuur en dus een langetermijnaanpak, maar kan substantiële energie- en kostenbesparingen voor de organisatie opleveren Voor meer informatie raadpleeg het productblad of kijk op onze productpagina duurzaamheid. BMD voerde o.a. ook de volgende energieprojecten uit: Energie-audit voor Den Hartogh Energie-audit voor Pathé Energiebesparingsonderzoek Keppel Verolme    

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5