Energie besparen: een plicht…

...maar ook een kans

BMD Advies Rijndelta heeft in 2016 een groot aantal bedrijven bijgestaan bij hun auditplicht in het kader van de EED. Hierbij zijn goede resultaten geboekt op het gebied van energie- én kostenbesparing.

Energie besparen als plicht

Sinds 2012 is het Nederlands wettelijk kader met betrekking tot energiebesparing aangevuld met de energieaudit in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED). U kunt via dit Schematisch stappenplan auditplicht nagaan of uw bedrijf auditplichtig is.

De energieaudit kan gezien worden als de opvolger van het energiebesparingsonderzoek. De verplichting hiertoe werd via het Activiteitenbesluit opgelegd aan grootverbruikende bedrijven  (> 50.000 kWh elektriciteit of  > 25.000 m3 aardgas). Bij de energieaudit moet -indien van toepassing- de energiestroom vervoer (in eigen beheer) aan de rapportage toegevoegd worden.

Dit jaar worden overige energiemanagementsystemen, zoals de CO2-prestatieladder, meer in overeenstemming gebracht met de energie-audit en de lijst erkende maatregelen wordt uitgebreid met vijf extra sectoren.

Energiebesparing als kans

Een slimme ondernemer ziet een plicht als een kans. In dit geval kan de auditplicht worden gezien als een kans om de energiehuishouding op orde te brengen en te analyseren op besparingsmogelijkheden. Met een analyse van gebouwgebonden installaties én bedrijfsspecifieke (productie)machines kan een effectief besparingsplan opgesteld worden.

Laagdrempelige maatregelen

  • led-verlichting met daglicht- en/of bewegingssensoren;
  • tijdschakeling op verlichting en luchtbehandeling;
  • HR-stookinstallaties met weersafhankelijke instelling.

Wanneer echter uit verbruiksanalyses blijkt dat het grootste verbruik bij de productiehal ligt, is het logisch ook deze onder de loep te nemen. Complete vernieuwing van het machinepark is zelden rendabel, maar denk ook eens aan:

  • aansturing van medewerkers;
  • aan-/uitschakeling zware installaties;
  • vervanging van aandrijfmotoren voor energie-efficiënte IE 2-motoren met toerenregeling.

Kom tijdig in actie

.. want als uw bedrijf auditplichtig is en nog geen EED heeft ingediend, zult u zeer binnenkort opnieuw bericht krijgen van het bevoegd gezag om u te herinneren aan deze wettelijke verplichting. En dan zijn de gehanteerde termijnen kort.

Benieuwd welke kansen de energie-audit uw bedrijf biedt?

Neem contact op met onze Adviseur Energie Jeroen van Gorp via telefoonnummer 0180-614378 06-10774420 of mail naar jeroen@bmdadviesrijndelta.nl.
 

No Comments Yet.

Leave a comment