Groen ondernemen

U heeft het ongetwijfeld gemerkt: groen ondernemen is overgegaan van een hype in een overlevingskans. De overheid wil haar producten en diensten 100% duurzaam inkopen. Het bedrijfsleven vraagt zijn leveranciers om ISO 14001.

Wat is dat nu eigenlijk: duurzaam of groen ondernemen?

Vroeger had u een milieuvergunning en eens in de zoveel tijd kwam er een ambtenaar kijken of u alles naar behoren deed. Afval netjes gescheiden, olievaten op een lekbak, enzovoort. Tegenwoordig wordt er heel anders naar milieu, of liever gezegd duurzaam ondernemen, gekeken. Inkopers van overheid en bedrijfsleven willen steeds vaker alleen nog zaken met u doen als u uw goederen milieuvriendelijk produceert, uw dienstreizen klimaatneutraal zijn en uw verpakkingen cradle-to-cradle zijn.

Help! Wat is dat? Hoe doe ik dat?

Geen paniek. Het is een kwestie van logisch nadenken en het begint met het stellen van twee vragen:
1. Wat kan wel en wat kan niet?
2. Wat levert iets op en wat levert niets op?

Levert het wat op?
ja nee
Kan het ? ja
nee

U stelt uzelf deze vragen bij ieder mogelijk milieuthema. Bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit of op het gebied van afval. Uiteindelijk selecteert u alleen de maatregelen die én mogelijk zijn én iets opleveren. Al deze maatregelen verwoordt u in een plan van aanpak en daarmee gaat u vervolgens aan de slag.
Zodoende heeft u een pasklaar antwoord op alle vragen op het gebied van groen ondernemen en staat u weer vooraan in de rij bij uw klanten, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven.

ISO 14001

Vraagt uw klant nog meer, bijvoorbeeld een ISO 14001-certificaat? Dan bent u met deze aanpak al een heel eind op weg. U heeft immers al vastgelegd welke maatregelen u de komende tijd gaat treffen. De volgende stap is de borging binnen de organisatie. U doet dit door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de controle op de uitvoering van de verbetermaatregelen. Dit doet u door zogenaamde audits uit te voeren.

Vroeger moest het bovenstaande vastgelegd worden in dikke handboeken, maar gelukkig is die tijd voorbij. Tegenwoordig wordt aangesloten bij geautomatiseerde systemen en is informatie digitaal beschikbaar. Dit betekent dat er voor een ISO 14001-certificaat slechts in beperkte mate procedures geschreven hoeven te worden.

Geeft u ook het ‘groene licht’ aan duurzaam ondernemen en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze adviseur Joep Verhoeven op telefoonnummer 0180 – 614 378 of mail naar joep@bmdadviesrijndelta.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment