Het Team

Het Team

Edwin Voogd

Milieu en omgeving

 • Juridische ondersteuning
 • Omgevingsvergunningen
 • Compliance management
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Categoriebepaling/milieuzonering
 

Mylène Reesink

Arbo en veiligheid

 • Ondersteuning bij risico-inventarisaties & -evaluaties

Overig

 • Managementondersteuning
 • Projectondersteuning
 • Marketing/Communicatie
 
 

Maarten Spijkers

Milieu en omgeving

 • Omgevingsvergunningen
 • Compliance management

Arbo en veiligheid

 • Brzo

QHSE

 • Opzetten, onderhouden en auditen KAM-systemen (ISO-HLS)
 • ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
 • analyseren en adviseren organisatievraagstukken, zoals business impact-analyses, SWOT-analyses

Duurzaamheid

 • Energieaudit EED
 • Energiebesparingsonderzoek
 • Carbon Footprint
 • CO2-prestatieladder
 • Scan duurzaamheid, MVO zelfverklaring
 • MVO prestatieladder, ISO 26000

Jos van Est

Milieu en omgeving

 • Omgevingsvergunningen

QHSE

 • ISO 14001

Organisatie-advies

 • Adviseren m.b.t. organisatievraagstukken
 • Coaching van ondernemers en leidinggevenden
 

 

Joep Verhoeven

Milieu en omgeving

 • Omgevingsvergunningen
 • Compliance management
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Categoriebepaling/milieuzonering

QHSE

 • ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001

Duurzaamheid

 • Energieaudit EED
 • Energiebesparingsonderzoek
 • Carbon Footprint
 • CO2-prestatieladder
 • Scan duurzaamheid, MVO zelfverklaring
 • MVO prestatieladder, ISO 26000
 

 

 

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5