On short notice KPN needed a certified environmental management system (ISO 14001) to cover its’ services to the business market. .
Read more
De waarde van zijn vastgoed is voor onze klant Aberdeen, een vastgoedbeheerder, van essentieel belang. Men wil daarom de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het vastgoed goed volgen.
Lees meer
KPN heeft de wens om op korte termijn te beschikken over een gecertificeerd milieumanagementsysteem voor haar dienstverlening op de zakelijke markt.
Lees meer
To ensure the safety of visitors and staff, regular (fire) safety checks are very important. Not only identifying, but also actively improving unsafe situations (if necessary), requires a hands-on approach.
Read more
BMD Advies Rijndelta heeft aannemingsbedrijf Gebr Barendregt ondersteund bij de certificering voor de CO2-prestatieladder niveau 3 en de implementatie van de BRL9334
Lees meer
Om de veiligheid van bezoekers en werknemers te waarborgen is het controleren van (brand)veiligheidsaspecten van groot belang. Niet alleen het in kaart brengen, maar juist ook het actief verbeteren van (eventuele) onveilige situaties vereist een hands-on mentaliteit bij de theaters van Pathé.
Lees meer
Onze klant Den Hartogh is een internationale logistieke dienstverlener. Den Hartogh Cleaning, met locaties in Rotterdam en Dordrecht, benaderde ons voor het uitvoeren van een energieaudit. Het bedrijf wil graag een helder inzicht in zijn energiestromen en besparingsmaatregelen die direct toepasbaar en kostenverlagend zijn.
Lees meer
Schut Precision Parts needs a critical partner who is completely familiar with quality, health, safety and environment issues in order to (continue to) achieve business objectives in this area.
Read more
BMD Advies begeleidde het traject van een nieuwe vergunningaanvraag voor Damen Dredging
Lees meer
Trelleborg wilde weten wat haar mogelijkheden zijn om de activiteiten op de locatie Ridderkerk uit te breiden en activiteiten van een andere locatie te integreren in Ridderkerk. Trelleborg had zelf een eindscenario voor ogen.
Read more
BMD Advies Rijndelta heeft een alternatieve aanpak voor een standaard energiebesparingsonderzoek toegepast. De tijdsbesteding kon hiermee gehalveerd worden.

Lees meer
Keppel’s environmental permit requires an energy audit. The energy infrastructure at the site is very complex and not all aspects had been adequately inventoried.

Read more/a>
Novec wenst een actueel inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingen rondom opstelpunten, teneinde tijdig in te kunnen spelen op de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.
Lees meer
NOVEC BV rents out and manages antenna sites for the distribution of wireless communications in the Netherlands.
Read more
In de afgelopen jaren hebben wij voor Cargotec een aantal RI&E's uitgevoerd op verschillende bedrijfslocaties
Lees meer
BMD Advies adviseert het bedrijf structureel op het gebied van milieu, arbo en kwaliteit
Lees meer
Een haalbaarheidsanalyse helpt Trelleborg Bakker met het uitbreiden en aanpassen van haar productielocatie.
Lees meer
[mp_row] [mp_span col="12"]

Wet & regelgeving

image1

Kwaliteit & Zorgsystemen

image2

Duurzaamheid

image2

Detachering

image2
home2

Onze Helpdesk

Als deelnemer van BMD Advies Rijndelta kunt u gratis* een beroep doen op onze Helpdesk ondersteuning als u dringende vragen heeft op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en arbo. Aangezien wij uw bedrijf kennen, is het mogelijk om vraag of probleem snel te behandelen.

0180 - 614 378

Deelnemerspakketten

gold

Nieuws

home1

Waarom u voor ons kiest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

twitterhttp://ow.ly/L1yw6 Bedrijveninvesteringszones voor verbetering bedrijfsomgeving.
Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5
[/mp_span] [/mp_row]