Energiebesparingsonderzoek Keppel Verolme

De opdrachtgever

Keppel Verolme is een internationale werf voor onderhoud en reparatie aan schepen en off-shore objecten. De werf ligt in het Botlek gebied in de Rotterdamse haven.

De vraag

In haar omgevingsvergunning is de verplichting opgenomen voor een standaard energiebesparingsonderzoek. De energieinfrastructuur op de werf zit complex in elkaar en is deels niet goed in kaart gebracht. Het verbruik van gas, elektra en andere energiebronnen ligt bij diverse actoren. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek volgens de standaard normen uitvoeren zou een zeer tijdrovende klus betekenen.

De oplossing

BMD Advies Rijndelta heeft een voorstel voor een alternatieve aanpak ingediend bij het bevoegd gezag. De tijdsbesteding kon hiermee gehalveerd worden. Bij dit voorstel is uitgegaan van de bestaande infrastructuur startende vanuit het hoofdspanningsnet via vertakkingen naar het laagspanningsnet. Daar waar het mogelijk is gebruikgemaakt van metingen, in andere gevallen is het energieverbruik gebaseerd op berekeningen. Deze aanpak is goedgekeurd en heeft geleid tot een verbeterd inzicht in het energieverbruik alsmede een aantal concrete energiebesparende maatregelen, waaronder het vervangen van frequentieregelingen voor machines met een terugverdientijd < 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg het productblad of kijk op onze productpagina duurzaamheid. BMD voerde o.a. ook de volgende energieprojecten uit: Energie-audit voor een internationale klant Energie-audit voor Pathé Energie-audit voor Den Hartogh

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5