Trelleborg

Opdrachtgever
Trelleborg is een internationale fabrikant van polymeeroplossingen voor het afdichten, dempen en beschermen van installaties en productieomgevingen. Op de locatie Ridderkerk wordt rubber verwerkt voor onder meer zuigslangen voor de baggerindustrie.

De vraag
Trelleborg wilde weten wat haar mogelijkheden zijn om de activiteiten op de locatie Ridderkerk uit te breiden en activiteiten van een andere locatie te integreren in Ridderkerk. Trelleborg had zelf een eindscenario voor ogen.

De oplossing
BMD Advies Rijndelta heeft het eindscenario vertaald naar locaties, activiteiten en bijbehorende capaciteiten. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan het vigerende bestemmingsplan en omgevingsvergunning alsmede ruimtelijke en milieueisen vanuitandere wetgeving. Vervolgens zijn op een plankaart alle mogelijkheden en belemmeringen in beeld gebracht. Op basis hiervan is een aantal locaties van activiteiten verplaatst en aangepast om knelpunten in de toekomst te voorkomen.

Comments are closed.