Wet- en regelgeving/compliance

Wet- en regelgeving/compliance

image1

Diverse verplichtingen rusten er op uw bedrijf. Wij ondersteunen u bij vergunningaanvragen en de bijbehorende benodigde onderzoeken en inspecties van het bevoegd gezag.

 

 

 

BMD Advies kent de nieuwste wet- en regelgeving nog voordat zij gepubliceerd is. Bovendien beschikken wij over veel bedrijfsorganisatorische kennis. Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van vergunningaanvragen en het voeren van de bijkomende onderhandelingen met de gemeente. Tevens kunnen wij u bijstaan met doorlichtingen, metingen en inventarisaties en het opstellen van besparings- en actieplannen.

Onze belangrijkste producten en diensten binnen het werkveld
Wet & Regelgeving:

Milieu

Ruimte

Arbo

Veiligheid

Vergunningen
Omgevingsvergunning Binnen- of buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan Gebruiksbesluit
Watervergunning Ruimtelijke onderbouwing
Melding Activiteitenbesluit
Risicobeheersing
Compliance register Attenderingen bestemmingsplan Risico inventarisatie en Evaluatie Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Bodemrisicoanalyse Toetsing RI&E Explosieveiligheids-document
Bodemonderzoek Taak risico analyse Bedrijfsnoodplan
Akoestisch onderzoek Aanvullende RI&E Veiligheidsrapport Brzo
Milieurisicoanalyse Blootstellingsonderzoek geluid, lasrook, gevaarlijke stoffen
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5