Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BMD Advies Rijndelta biedt ondersteuning aan bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord (willen gaan) Ondernemen. Zelf willen we hierin graag het goede voorbeeld geven.

Carbon Footprint

De grootste bron van uitstoot van broeikasgassen binnen BMD Advies Rijndelta is het personenvervoer. Het aantal afgelegde kilometers (per auto of trein) is hierin maatgevend. Daarom gaan we actief op zoek naar mogelijkheden om de emissies te reduceren die te maken hebben met personenvervoer.

CFP 2014-MT-BMD Advies Rijndelta

Via onderstaande links zijn de carbon footprints van de afgelopen jaren in te zien.

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2014

Maatschappelijke betrokkenheid

 1. Samenwerking Voedselbank Rotterdam
  BMD Advies Rijndelta ondersteunt de Voedselbank Rotterdam op het gebied van milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

  • De Voedselbank heeft binnen de BMD een vast aanspreekpunt bij wie zij met vragen terecht kan. Intern zal de vraag bij verschillende adviseurs neergelegd worden;
  • In overleg wordt een specifieke vraag uitgewerkt. (bijvoorbeeld het opstellen van een energiebesparingsonderzoek of het indienen van een melding bij de gemeente);
  • Jaarlijks zal er een interne ronde plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar verbetermogelijkheden op het gebied van milieu, energie en afval.
  • Het nieuwe pand aan de Keileweg is opgenomen in onze Attenderingsservice. Dit houdt in dat maandelijkse ontwikkelingen  (zoals woningbouwprojecten) rondom de inrichting door ons in de gaten gehouden worden.
 2. Samenwerking InHolland.
  BMD Advies Rijndelta ondersteunt Hogeschool InHolland door het geven van gastcolleges en levert input voor het curriculum op de gebieden externe veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteitsmanagement.

ISO 9001

BMD Advies Rijndelta is al sinds 2000 gecertificeerd volgens de norm ISO 9001.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5