Meerdere risico-inventarisaties en -evaluaties voor Cargotec

Opdrachtgever  

Cargotec biedt producten en diensten aan voor het laden en lossen van goederen in de grote terminals, op de weg en op zee. Deze producten worden aangeboden onder de merknamen Hiab, Kalmar en MacGregor. Sinds 2005 is Cargotec/Kalmar deelnemer bij BMD Advies Rijndelta.

De vraag

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers, en moet dus een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit (laten) voeren. Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In dit plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen voor de geïnventariseerde risico's en wat deze maatregelen opleveren.

Cargotec heeft BMD Advies Rijndelta benaderd om voor het hoofdkantoor in de Waalhaven en op projecten van de buitendienst een RI&E uit te voeren.

De oplossing

BMD Advies Rijndelta heeft in de afgelopen jaren voor Cargotec diverse risico- inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd op de verschillende locaties. Deze RI&E's zijn opgesteld door een HSE-adviseur en getoetst door onze gecertificeerde hoger veiligheidskundige.

Kalmar doet daarnaast regelmatig een beroep op BMD Advies Rijndelta als sparringpartner voor vraagstukken over milieu, arbo en kwaliteit.

Speerpunt Inspectie SZW

In 2019 krijgt de RI&E extra aandacht van de inspectie SZW. "Het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E is een aandachtspunt, omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. De naleving van deze verplichting uit de Arbowet kan en moet beter. Ik wil daarom enerzijds bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E. Anderzijds verhoog ik de boete voor het niet beschikken over een RI&E."(Staatssecretaris SZW; kamerbrief 14-02-2019)

Meer informatie?

Voor meer informatie over het uitvoeren van de RI&E lees ons productblad of kijk op de website van Sufficio.

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5