Minister stelt: erkende energiemaatregelen toch niet verplicht!

Kamervragen over verplichte energiemaatregelen

Erkende energiemaatregelen toch  niet verplicht!

Op grond van het Activiteitenbesluit zijn type A- of B-bedrijven -met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen- verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Publicatie erkende maatregelenlijsten per 1 december 2015

Aangezien niet altijd duidelijk was welke maatregelen (minimaal) geïmplementeerd moesten worden om te voldoen aan de wetgeving, zijn per 1 december 2015 voor een aantal bedrijfstakken erkende maatregelen gepubliceerd. Daarmee is vastgesteld welke maatregelen zich onder welke voorwaarden binnen 5 jaar terugverdienen en dus doorgevoerd zouden moeten worden. In de laatste maanden is discussie ontstaan of het gebruik van deze maatregelenlijst nu altijd verplicht is. Recent is er een rechtszaak geweest tussen de gemeente Amsterdam en het bedrijf Colt Technology Services b.v. Naar aanleiding van de uitspraak stelt de....

Minister: erkende maatregelenlijst is NIET verplicht!

Een bedrijf kan er dus wel óf niet voor kiezen om de erkende maatregelen toe te passen. Als een bedrijf kiest voor het gebruik van de erkende maatregelenlijst, dan moeten alle erkende maatregelen van de (van toepassing zijnde) lijst worden doorgevoerd. Als deze maatregelen allemaal doorgevoerd zijn/worden, kunnen geen aanvullende maatregelen meer worden geëist door het bevoegd gezag. Maar bedrijven hoeven de lijsten dus niet verplicht te gebruiken. Als het bedrijf ervoor kiest om de lijst niet te gebruiken dan moet er, net als voorheen, een eigen invulling gegeven worden aan Artikel 2.15.  Dit kan dan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en het doorvoeren van de hieruit voortvloeiende maatregelen. Ook de maatregelen die worden vastgesteld bij een energieaudit kunnen invulling geven aan de eis uit Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Verrassende uitspraak

Dit is groot nieuws, omdat veelal werd gedacht dat het doorvoeren van de erkende maatregelen de enige overgebleven optie is voor bedrijven om invulling te geven aan Artikel 2.15. Dit is dus niet het geval. Lees hier de complete beantwoording van de vragen door de Minister. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de erkende energiemaatregelen, of een energiebesparingsonderzoek of energieaudit? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar info@bmdadviesrijndelta.nl

No Comments Yet.

Leave a comment