Verplichte energie-audit per 5 december 2015

Energie-auditplicht voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit per 5 december 2015

Wat zijn de verplichtingen vanuit het EED? De richtlijn legt diverse verplichte maatregelen op aan de lidstaten. Deze zijn gericht op zowel de overheid (renovatie van overheidsgebouwen, implementatie warmtekrachtkoppelingen en stadsverwarming en -koeling) als het bedrijfsleven.De eisen zijn uitgewerkt in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie van 10 juli jl. Grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers en meer dan 50 miljoen omzet en/of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen) moeten uiterlijk 5 december a.s., en vervolgens om de 4 jaar, een energie-audit uitvoeren.Energie-audits moeten:

  • gebaseerd zijn op actuele, gemeten, traceerbare operationele energieverbruiksgegevens;
  • een energieverbruiksprofiel bevatten van (groepen) gebouwen, industriële processen/installaties (incl. vervoer);
  • levenscycluskosten meenemen in plaats van simpele terugverdientijden;
  • de belangrijkste verbeterpunten betrouwbaar in beeld brengen.

Tevens moet bij het vervangen/aanschaffen van stookinstallaties (met een vermogen van meer dan 20 MW) voor energieproductie een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd.

Vrijstellingen

MJA3- en MEE-ondernemingen zijn tot oktober 2016 (einde looptijd huidige Energie Efficiency Plan) vrijgesteld van de auditverplichtingen, evenals ondernemingen met een ISO 50001 energie-managementsysteem of met een ISO 14001 milieumanagementsysteem met een aanvullende module, zoals ISO 14051. Wilt u meer weten over de gevolgen van het EED voor uw onderneming? Neemt u dan contact op met uw adviseur via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar info@rd.bmdadvies.nl.

 

 

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5