Milieucoördinator

Milieu is belangrijk voor iedere onderneming. Niet alleen stelt de overheid eisen, ook uw klanten hechten waarde aan minder milieubelastende producten en processen. Daarnaast leidt een vermindering van de milieubelasting tot kostenbesparing. Hierdoor is het van belang om structurele aandacht te besteden aan de milieuzaken binnen uw organisatie. Adviseurs van BMD Advies Rijndelta kunnen voor u de rol van interne milieucoördinator vervullen. Op deze manier haalt u alle benodigde kennis en kunde in huis en vermijdt u langdurige en steeds terugkerende opleidingskosten.

milieucoordinator

Wat kunt u van de milieucoördinator verwachten?

De milieucoördinator zorgt voor alle relevante milieuzaken. Zoals de milieuvergunning en het behartigen van uw belangen bij de overheid. De inzet van de milieucoördinator is afhankelijk van uw bedrijfsomvang en wensen op milieugebied. Milieuzorg wordt voor u een zorg minder omdat u een professional in huis haalt die op de hoogte is van het laatste nieuws op milieuge-bied én bekend is met uw bedrijfsactiviteiten.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta beschikt over milieu-adviseurs die door interne opleidingsprogramma’s en kennisoverdracht continu bijgeschoold worden. Zij kennen de weg in milieuland en weten snel de juiste informatie boven water te krijgen en te vertalen voor uw organisatie.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5