WEEELABEX

Gecertificeerde verwerking van e-waste

Als verwerker van elektronische apparatuur hebt u te maken met een breed scala aan wetgeving op het gebied van milieu, veiligheid en arbeids-omstandigheden. De nieuwste eis op dit gebied is de WEEELABEX- certificering. Deze norm is bedoeld om de juiste wijze van verwerking tot secundaire grondstof te garanderen. Met de WEEELABEX-certificering weet u zeker dat u op de markt van verwerking van elektronische apparatuur actief kunt blijven.

Wat is WEEELABEX?

WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence) komt voort uit een Europees initiatief van organisaties die betrokken zijn bij de inzameling van e-waste. De WEEELABEX is een certificeerbare norm voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. In de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), die op 14 februari 2014 van kracht werd, is de WEEELABEX-certificering verplicht gesteld per 1 juli 2015. Dit betekent dat inzamelaars vanaf 1 juli 2015 e-waste alleen mogen afgeven aan verwerkers die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd.

Onze werkwijze

Om te komen tot een WEEELABEX-certificering voert BMD Advies Rijndelta samen met u de volgende activiteiten uit:

1. Opstellen register wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen
2. Verwerkingsactiviteiten, afvalstromen en bijbehorende batchtesten
benoemen
3.. Administratiesysteem toetsen en zo nodig aanpassen
4. Beschrijvingen opnemen in bestaand of nieuw in te richten
managementsysteem
5. Interne inspecties en audit uitvoeren
6. Intentieverklaring ondertekenen
7. Extern certificatietraject opstarten

Waarom BMD Advies Rijndelta?

Onze adviseur is vertrouwd met wet- en regelgeving op het gebied van afvalstoffen. Daarnaast heeft hij of zij ervaring met pragmatisch opzetten en laten certificeren van managementsystemen. In samenspraak met het bedrijf zal onze adviseur zoeken naar de beste oplossing tegen de laagst mogelijke kosten.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5