LocisSpotter (nieuw!)

Mis geen enkel bericht over de ruimtelijke ontwikkeling in uw omgeving!

Het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen in uw omgeving is een tijdrovend en nauwkeurig proces, waarbij gemakkelijk iets over het hoofd wordt gezien. Om u deze zorg uit handen te nemen, ontwikkelde BMD Advies Rijndelta een innovatieve service: LocisSpotter.

Wijzigingen in de omgeving van uw bedrijf kunnen een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Zo kan woningbouw de uitbreiding van uw bedrijf onmogelijk maken. Ook de vestiging van een inrichting met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen kan van invloed zijn op uw eigen mogelijkheden. Als u een zienswijze wilt indienen, bijvoorbeeld bij de publicatie van een bestemmingsplan, gelden hiervoor strakke termijnen. Bent u te laat? Dan hebt u geen recht van spreken meer. Met LocisSpotter krijgt u een eigen spotter, die de ruimtelijke ontwikkelingen in uw omgeving op de voet volgt.

Werkwijze

Tijdens een oriënterend gesprek met uw spotter wordt in kaart gebracht welke ruimtelijke ontwikkelingen van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Is het voor uw bedrijf voldoende als alleen wijzigingen in bestemmingsplannen gevolgd worden? Of is het ook van belang om op de hoogte te zijn van omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten, als bijvoorbeeld woningbouw in de nabijheid van uw inrichting niet wenselijk is?

Keuze uit 3 varianten

Wilt u op de hoogte worden gehouden van ruimtelijke en milieugerelateerde besluiten op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau? Afhankelijk van de informatie die u nodig hebt, kunt u bij LocisSpotter kiezen uit drie varianten: Start, Basis en Premium.

Wat krijgt u van ons?

U ontvangt maandelijks per e-mail een helder overzicht van nieuwe ruimtelijke plannen die kansen of bedreigingen vormen voor uw bedrijfsvoering. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuwe activiteiten of ontwikkelingen in uw omgeving die van invloed kunnen zijn
op de waarde van uw vastgoed, uw concurrentiepositie of op een andere manier een risico vormen voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten.

Eigen online dashboard

Meer informatie over deze plannen kunt u vinden op uw eigen online dashboard. Op dit dashboard kunt u gelijk een verzoek indienen bij uw spotter om een zienswijze in te dienen.

Benieuwd naar de voordelen van LocisSpotter voor uw bedrijf? Neem dan eens een kijkje op www.locisspotter.nl.

 

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5