Een Tracking- & Tracingsysteem opzetten

Tracking & Tracing is een wettelijke eis. Een en ander dient binnen 4 uur gerealiseerd te kunnen worden. BMD Advies Rijndelta helpt u een Tracking &Tracing procedure op te stellen met het bijbehorende beheersplan. Een dergelijke benadering zorgt voor begrip en betrokkenheid van al het personeel.

Waarom een Tracking & Tracing systeem?

In het kader van uw aansprakelijkheid en plaats in de voedselketen bent u verplicht om in geval van een crisis op een snelle en heldere manier uw grondstoffen tot eindproduct bij uw klant en vice versa te traceren. Bij elke audit voor certificering of bezoek van de VWA kan een test van uw procedure verlangd worden.

Opzetten en invoeren van een
Allergenen beheersplan in stappen:

1. Inventarisatie
2. Procedure opstellen en
beheersmaatregelen opstellen.
3. Voorlichting aan het personeel
4. Implementatie van de Tracking &
Tracing-procedure
5. Eindvoorlichting aan de
organisatie

Werkwijze

Het opzetten van een Tracking & Tracing-systeem bestaat uit een aantal stappen.

1. Inventarisatie
Een eerste stap betreft de inventarisatie van de huidige situatie. Tijdens een test komen de knelpunten naar voren.

2. Tracking & Tracing procedure opstellen
Aan de hand van uw producten, de installaties en uw logistieke gegevens zullen de mogelijk-heden bekeken worden. Op basis daarvan worden beheersmaatregelen en corrigerende acties vastgesteld.

3. Voorlichting aan het personeel
Als het beleid is opgesteld wordt er voorlichting gegeven aan het personeel betreffende Trac-king & Tracing en wordt hun expertise en medewerking gevraagd bij het opzetten van de pro-cedure en de implementatie.

4. Implementatie van de Tracking & Tracing- procedure
Met betrokkenen van de verschillende afdelingen worden de beheersmaatregelen ingevoerd, getest, eventueel aangepast en definitief geïmplementeerd.

5. Eindvoorlichting aan de organisatie
De rapportage wordt vastgelegd, waarbij met een puntentelling de score kan worden vastge-steld. De uitslagen daarvan worden binnen de organisatie gecommuniceerd.
Door communicatie wordt het draagvlak en de betrokkenheid van het personeel verhoogd.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

Voor een gedegen aanpak en mentaliteitsverandering is expertise nodig. BMD Advies heeft adviseurs in dienst met een langdurige en zeer diverse ervaring voor wat betreft voedselveilig-heid in de voedingsindustrie en grootkeukens.

BMD Advies staat garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. Niet alleen van voedselveiligheid, maar ook voor een integrale aanpak van milieu en arbo. Onze adviseurs weten welke voorschriften terecht zijn en welke niet. Op deze manier worden uw bedrijfsbelangen optimaal behartigd en is uw bedrijf verzekerd van een milieuver-gunning, arbobeleid of certificaten die bij u passen.

BMD Advies kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor BMD Advies betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en gerichter van dienst kan zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de adviseur fungeert als continue vraagbaak, ook nadat bijvoorbeeld de milieuvergunning of certificaten verleend zijn of een allergenenbeleid ingevoerd is.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5