ISO 14001 Milieumanagement

Veel bedrijven en organisaties gebruiken al sinds jaar en dag de ISO 14001 om hun managementsystemen in te regelen en te verbeteren. In 2015 wordt de nieuwe ISO 14001 gepubliceerd. Deze is gebaseerd op een standaard-structuur, de High Level Structure, op basis waarvan ook de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en de ISO 45001 (OHSAS) opgezet zullen worden.

Waarom ISO 14001?

Heeft u goed in beeld aan welke milieuwetgeving u op dit moment moet voldoen? En weet u waaraan u volgend jaar moet voldoen? Een milieumanagementsysteem maakt het bijhouden en voldoen aan wet- en regelgeving tot een automatisme. Dit geeft rust en zekerheid.
Of u nu zaken doet met het bedrijfsleven of met de overheid, steeds vaker vraagt uw klant een bewijs van goed gedrag op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit gebeurt niet alleen bij aanbestedingen, maar ook bij losse opdrachten. Dit bewijs kunt u leveren met een milieumanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 14001.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta zet samen met u een milieumanagementsysteem op waarmee u binnen de kortste tijd uw ISO 14001-certificaat behaalt.
Het hart van dit milieumanagementsysteem is een overzichtelijk register van milieuaspecten en wet- en regelgeving aan de hand waarvan inzichtelijk wordt gemaakt of u compliant bent. Geen lange procedures en dikke handboeken, maar een eenvoudig systeem dat aansluit bij uw eigen bedrijfsvoering of uw bestaande managementsystemen.
BMD Advies Rijndelta heeft 25 jaar advieservaring en brede kennis op het gebied van milieuwet- en regelgeving. Tevens hebben wij veel ervaring met het opzetten en onderhouden van managementsystemen, ook in uw branche. Wij staan voor een kostenefficiënte en praktijkgerichte aanpak, en passen deze dagelijks toe bij meer dan 300 klanten. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om ook uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5