Training preventiemedewerker

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor iedere onderneming. Het gaat daarbij om het beheersen van de risico’s op de werkvloer. Door deze risico’s in kaart te brengen en te reduceren wordt een veiligere werkomgeving gecreëerd.

Het is een wettelijke verplichting dat elk bedrijf op dit gebied ten minste één preventie-medewerker aanwijst. Om deze taak goed uit te voeren zijn specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. BMD Advies Rijndelta kan voor u de preventiemedewerker opleiden, desgewenst in-company.

Wat verplicht de wet?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever met meer dan 25 medewerkers verplicht om zich te laten bijstaan door ten minste één preventiemedewerker.

  • De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:
  • begeleiden bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van het plan van aanpak;
  • adviseren aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de maatregelen ter verbetering van het arbeidsomstandighedenbeleid;
  • faciliteren en mede uitvoeren van deze maatregelen.

De preventiemedewerker dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring om deze taken goed uit te kunnen voeren.

Wat kunt u van de training verwachten?

Om de risico’s op de werkplek te leren herkennen worden tijdens de training de arbo-aandachtsgebieden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt toegelicht hoe u op structurele wijze de veiligheid in uw organisatie kunt blijven verbeteren. Tijdens de training wordt de gelegenheid geboden om vragen met betrekking tot uw huidige risico-inventarisatie en -evaluatie aan de orde te stellen. Het delen van ervaringen met medecursisten heeft eveneens vaak een toegevoegde waarde.
Een in-company training is ook mogelijk; deze zal specifiek gericht zijn op uw bedrijfssituatie. Na het volgen van de training heeft u in elk geval voldoende (basis)kennis in huis om invulling te geven aan uw taken als preventie-medewerker.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta heeft (gecertificeerde) vakmensen in dienst, die u kunnen ondersteunen op gebied van arbeidsveiligheid. BMD kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Zodoende kent de adviseur uw bedrijf en is hij in staat om in korte tijd advies te geven toegespitst op uw specifieke situatie.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5