Quickscan duurzaamheid

BMD Advies Rijndelta heeft een Quickscan duurzaamheid ontwikkeld om in relatief korte tijd een organisatie, bedrijfsproces, activiteit of infrastructuur door te lichten met betrekking tot duurzaam ondernemen. Door een kort, gedegen en objectief onderzoek kan informatie verkregen worden over de marktpositie, de mogelijkheden en de eventuele knelpunten en/of risico's.

People, Planet, Profit

Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit/Prosperity) gebied, en daarover verantwoording aflegt aan belanghebbenden.

Quickscan

Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en de aanwezigheid van een reeds geformuleerde bedrijfsstrategie op het gebied van MVO, duurt de Quickscan één tot enkele uren. De uitkomst van de scan geeft een globale indicatie van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Op basis van de scan kan een plan van aanpak worden opgesteld om de geformuleerde duurzaamheidsdoelen te behalen. Dit verbetertraject zal worden ingezet op basis van de gevonden ambities, de sterke en zwakke punten, en de mogelijke risico's. Ook biedt de Quickscan duurzaamheid een basis voor de MVO Prestatieladder, de EnergieScan en voor stakeholdermanagement.

Meer weten?

Is de Quickscan duurzaamheid iets voor u? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak op 0180 – 614 378 of mail naar info@rd.bmdadvies.nl.

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5