Risico-inventarisatie en -evaluatie: de aandachtspunten

Vragen uit de praktijk van arbo-adviseur Ineke Teunen

Onze arbo-adviseur Ineke Teunen komt regelmatig bij bedrijven over de vloer om risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) uit te voeren. Een paar van de vragen en aandachtspunten die zij regelmatig tegenkomt in de dagelijkse praktijk worden in deze nieuwsbrief beantwoord.

Hoe vaak uitvoeren of actualiseren?

Wettelijk is niet vastgelegd hoe vaak de RI&E herhaald moet worden. De RI&E dient actueel te zijn. Dat kan door jaarlijks wijzigingen in wetgeving, processen, gebouwen en machines en dergelijke toe te voegen aan de uitgevoerde RI&E. De Inspectie SZW gaat er echter van uit dat er zo veel interne en externe wijzigingen zijn in 5 jaar, dat dit ongeveer de termijn is  waarbinnen de RI&E weer opnieuw uitgevoerd moet worden. Heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem dat op ISO gebaseerd is, dan kunt u door een SWOT-analyse zelf bepalen hoe vaak dit zou moeten. Het hangt af van uw risico’s: mogelijk wilt u op basis daarvan de RI&E iedere 2 of 4 jaar vernieuwen. Bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn, zijn verplicht de RI&E om de 3 jaar opnieuw uit te (laten) voeren.

CE-markering en 'oude' machines

Tijdens het uitvoeren van een inventarisatie in het kader van een RI&E kom je allerlei machines tegen. Voor een deel zijn het vaak machines van voor 1995; vanaf dat jaar geldt de CE-markering. Bedrijven denken vaak dat je aan die oude machines alleen onderhoud hoeft te plegen. Dat is niet juist. Aan de hand van een checklist machinerichtlijn kunnen ook oudere machines beoordeeld worden op o.a. de volgende punten:

  • Op het moment dat er na de aanschaf geen 'ingrijpende aanpassing' op de machine is uitgevoerd, is de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing, zie hoofdstuk 7 van Arbobesluit, behorend bij de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staan de technische eisen waaraan een arbeidsmiddel (zonder CE) aan moet voldoen.
  • Bewegende delen mogen geen letsel veroorzaken en moeten afgeschermd zijn.
  • De werkgever moet middels een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de gevaren en gevaarlijke situaties bepalen en hiervoor risicoreducerende maatregelen nemen. De risicoreductiemaatregelen moeten voldoen aan de stand der techniek voor het betreffende type machine.

Omgaan met wijzigingen: Management of Change (MOC)

Velen van u zijn ISO 9001:2015-gecertificeerd of worden dat binnenkort. Nieuw in deze norm is dat omschreven dient te zijn hoe men omgaat met wijzigingen, organisatorisch of praktisch. Bedrijven die al een procedure Management of Change hebben, voldoen al aan dit punt, mist juist ingevoerd. In het kader van arbo kan de procedure ook gebruikt worden om de wijzigingen die na het uitvoeren van de RI&E ingevoerd worden te beoordelen. Hierbij kan de Fine & Kinney-methode gebruikt worden, die ook financiële aspecten benoemt.

Wilt u meer weten of hebt u een andere vraag over de RI&E?

Neem contact op met onze arboadviseur Ineke Teunen via telefoonnummer 0180-614378  of mail naar ineke@bmdadviesrijndelta.nl.  

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5