Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor een internationaal opererend productiebedrijf

Opdrachtgever

Voor een internationaal opererend en innoverend productiebedrijf van hoogwaardige half- en eindproducten voor de levensmiddelen- en diervoedingsindustrie hebben wij op verzoek een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het bedrijf gebruikt als grondstof voor het productieproces granen en graanproducten. Men maakt gebruik van hightech maaltechnieken en veredelingsprocessen.

De vraag

Onze klant beschikt over een groot machinepark en grote installaties. Bij een deel van deze machines vinden handmatige activiteiten plaats. Daarom is het voor het bedrijf van belang om een goed en actueel beeld te hebben van de arbeidskundige risico’s die het werken met deze machines met  zich meebrengt. Men heeft ons ons gevraagd een risico- inventarisatie en -evaluatie voor het gehele bedrijf uit te voeren.

De oplossing

Bij het uitvoeren van de RI&E is BMD ingegaan is op alle activiteiten en prioritaire brancherisico’s. Binnen de algemene RI&E worden geen verdiepende onderzoeken uitgevoerd. In opdracht is een afzonderlijke machine-RI&E uitgevoerd. Binnen dit verdiepende onderzoek is specifiek en in detail ingegaan op de arbeidskundige risico’s van de machines en het werken met deze machines. Deze verdiepingsslag heeft ervoor gezorgd dat de klant zeer doelgericht maatregelen omtrent machines en werkwijzen heeft kunnen doorvoeren. Deze maatregelen hebben geleid tot een sterke verbetering van de arbeidsomstandigheden. Voor meer informatie raadpleeg het productblad of kijk op onze productpagina Wet- en regelgeving/Compliance.  

Comments are closed.