BRZO-nieuws: zijn u uw risico’s in beeld?

BRZO 2015 en ageing

Als het Brzo 2015 op uw bedrijf van toepassing is, dan heeft u al veel werk verzet om daaraan te voldoen. Ook enkele nieuwe onderwerpen zoals de risico’s van aardbevingen en overstromingen krijgen aandacht. Daarnaast wordt veroudering (ageing) nadrukkelijk benoemd als aandachtspunt in het nieuwe Brzo. Recent is voor de BRZO-inspecteurs een...

Lees meer