Nieuwe ISO-normen: wat is de impact op uw organisatie?

Bent u goed voorbereid op de hercertificering?

In het afgelopen jaar hebben wij met een aantal klanten het certificeringsproces voor de vernieuwde ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015 met succes doorlopen. Tijdens de audits toetsen de auditoren:
• of het (risico)managementsysteem voldoet aan de vernieuwde norm;
• of de norm begrepen is;
• of de methodiek...

Lees meer