Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Heeft u er al aan voldaan?

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit zijn bedrijven vanaf dit jaar verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing.

Voor welke bedrijven is deze verplichting van toepassing?

Energie besparen: een plicht…

...maar ook een kans

BMD Advies Rijndelta heeft in 2016 een groot aantal bedrijven bijgestaan bij hun auditplicht in het kader van de EED. Hierbij zijn goede resultaten geboekt op het gebied van energie- én kostenbesparing.

Energie besparen als plicht

Sinds 2012 is het Nederlands wettelijk kader met betrekking tot energiebesparing aangevuld met de energieaudit in het...
Lees meer