Begeleiding vergunningaanvraag Damen Dredging

Opdrachtgever  

Damen Dredging is een onderdeel van Damen Groep en ontwikkelt, produceert, assembleert, beproeft en test baggeronderdelen en –werktuigen.

De vraag

De eindproducten die Damen Dredging maakt worden steeds groter en kunnen, langs de waterlijn gemeten, langer dan 25 meter zijn. Hierdoor verandert het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en moet er een nieuwe vergunning aangevraagd worden....

Lees meer