Haalbaarheidsanalyse Trelleborg

Opdrachtgever  

Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, dempen en beschermen. Op de locatie Ridderkerk wordt rubber verwerkt voor onder meer afdichtingssystemen voor tunnels en hoogwaardige slangen voor de baggerindustrie.

De vraag

Trelleborg wilde weten wat haar mogelijkheden zijn om de activiteiten op de locatie Ridderkerk uit te breiden en activiteiten van een andere locatie te integreren in Ridderkerk. Trelleborg had zelf een eindscenario voor ogen.

De oplossing

BMD Advies Rijndelta heeft het eindscenario vertaald naar locaties, activiteiten en bijbehorende capaciteiten. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan het vigerende bestemmingsplan en omgevingsvergunning alsmede ruimtelijke en milieueisen vanuit andere wetgeving. Vervolgens zijn op een plankaart alle mogelijkheden en belemmeringen in beeld gebracht. Op basis hiervan is een aantal locaties van activiteiten verplaatst en aangepast om knelpunten in de toekomst te voorkomen.  

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5