VCA-check

Veel bedrijven die met risicovolle werkzaamheden te maken hebben, borgen de veiligheid door middel van een VGM-beheerssysteem. Dit kan worden gecertificeerd volgens de VCA (VGM Checklist voor Aannemers). Door het opstellen en uitvoeren van beleid en procedures worden de risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu beperkt. Dit vergt echter veel tijd en aandacht. De VCA-check van BMD Advies Rijndelta biedt hierbij uitkomst. Met de resultaten van de checklist kan de veiligheidsfunctionaris gericht te werk gaan.veiligheidsmiddelen, etc.

Wat houdt de VCA-check van BMD Advies Rijndelta in?

De VCA (VGM Checklist voor Aannemers) schrijft beleid en procedures voor omtrent veiligheid, gezondheid en milieu met als doel ongevallen en verzuim te beperken. De VCA-check maakt inzichtelijk welke activiteiten nog uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de VCA. Door middel van een plan van aanpak wordt op overzichtelijke wijze duidelijk gemaakt wat de VG-functionaris nog moet voorbereiden. Op deze manier is het bedrijf goed voorbereid op de (her)certificering.

Wanneer een VCA-check?

Het afgegeven VCA-certificaat is 3 jaar geldig. Jaarlijks vindt een audit plaats. Wanneer uw bedrijf tijdens deze tussentijdse audit niet voldoet aan de eisen worden aanvullende maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen dienen binnen een gestelde tijd uitgevoerd te worden. Zo niet, dan wordt het certificaat ingetrokken. Wij adviseren de VCA-check jaarlijks uit te voeren voordat de audit plaatsvindt.

Werkwijze van BMD Advies Rijndelta

De uitvoering van de VCA-check vindt plaats aan de hand van de VCA-methodiek. Per hoofdstuk wordt beoordeeld welke acties moeten worden uitgevoerd om aan de gestelde eisen te voldoen. Door middel van een interview met de VG(M)-functionaris, een inventarisatie van de documentatie en een korte rondgang wordt de nodige informatie verzameld. Vervolgens ontvangt u van ons een rapport met daarin de beoordeling, de conclusie en het plan van aanpak. Onze adviseur kan de VCA-check binnen uw organisatie uitvoeren en u indien gewenst ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta heeft gecertificeerde vakmensen in dienst, die u kunnen ondersteunen op gebied van veiligheid. BMD kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Zodoende kent de adviseur uw bedrijf en is hij in staat om in korte tijd advies te geven toegespitst op uw specifieke situatie.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5