Veiligheid gevaarlijke stoffen: boeteregen dreigt

 
 Bron: www.evo.nl

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of  (laten) vervoeren. Dit bericht de inspectiedienst op zijn website.

Belang van de veiligheidsadviseur

Dat het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen in Nederland het veiligst ter wereld is, komt volgens EVO mede door de vele veiligheidsadviseurs die bij handels- en productiebedrijven werken. De aanleiding voor het handhavend optreden is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag nog voor verbetering vatbaar is.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en bovendien de naleving van de voorschriften adequaat heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die ten minste hierin aanwezig moeten zijn. Veiligheidsadviseur nodig of meer weten? Neem contact op ons op via e-mail of via telefoonnummer 0180-614378.  

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment