Veiligheidsinspecties voor Pathé Theatres B.V.

Opdrachtgever  

Pathé Theatres B.V. heeft 28 bioscopen verspreid in en rond de grootste steden in Nederland. Naast het vertonen van films organiseert Pathé events en vertonen zij live registraties zoals opera, theater of sportwedstrijden.

De vraag

Om de veiligheid van bezoekers en werknemers te waarborgen is het controleren van (brand)veiligheidsaspecten van groot belang. Niet alleen het in kaart brengen, maar juist ook het actief verbeteren van (eventuele) onveilige situaties vereist een hands-on mentaliteit bij de theaters van Pathé. Pathé heeft BMD Advies Rijndelta daarom gevraagd de veiligheidsaspecten van de bioscopen te toetsen en in kaart te brengen.

De oplossing

Voor Pathé is een online veiligheidsinspectietool op maat gemaakt waarin veiligheidsaspecten zoals de bhv-organisatie, brandveiligheid en vluchtwegen getoetst worden aan de wettelijke eisen. Jaarlijks wordt er tijdens een bezoek aan het theater bepaald of de situatie nog volstaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. De bevindingen worden actief gemonitord op opvolging, waardoor continue aandacht voor veiligheidsaspecten ontstaat.

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5