Wet- en regelgeving/compliance

image1

Diverse verplichtingen rusten er op uw bedrijf. Wij ondersteunen u bij vergunningaanvragen en de bijbehorende benodigde onderzoeken en inspecties van het bevoegd gezag.

 

 

 

BMD Advies kent de nieuwste wet- en regelgeving nog voordat zij gepubliceerd is. Bovendien beschikken wij over veel bedrijfsorganisatorische kennis. Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van vergunningaanvragen en het voeren van de bijkomende onderhandelingen met de gemeente. Tevens kunnen wij u bijstaan met doorlichtingen, metingen en inventarisaties en het opstellen van besparings- en actieplannen.

Onze belangrijkste producten en diensten binnen het werkveld
Wet & Regelgeving:

Milieu

Ruimte

Arbo

Veiligheid

Vergunningen
OmgevingsvergunningBinnen- of buitenplanse afwijking van het bestemmingsplanGebruiksbesluit
WatervergunningRuimtelijke onderbouwing
Melding Activiteitenbesluit
Risicobeheersing
Compliance registerAttenderingen bestemmingsplanRisico inventarisatie en EvaluatieKwantitatieve risicoanalyse (QRA)
BodemrisicoanalyseToetsing RI&EExplosieveiligheids-document
BodemonderzoekTaak risico analyseBedrijfsnoodplan
Akoestisch onderzoekAanvullende RI&EVeiligheidsrapport Brzo
MilieurisicoanalyseBlootstellingsonderzoek geluid, lasrook, gevaarlijke stoffen
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5