Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Alle bedrijven hebben te maken met ongevallen en ziekteverzuim. Dit is niet alleen vervelend voor werknemer en werkgever, maar veroorzaakt ook hoge kosten. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden kan dus ook kosten reduceren. Voordat de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden is het noodzakelijk om te weten waar de knelpunten (risico's) zitten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg RI&E genoemd) biedt hierbij een uitkomst. Het uitvoeren van een RI&E is eveneens wettelijk verplicht gesteld in de Arbowet.

Wat is een RI&E

Een RI&E is een systematische inventarisatie en evaluatie van in het bedrijf voorkomende risico's op het gebied van de arbeidsomstandigheden. In de evaluatie wordt bepaald of het risico dermate groot is dat er maatregelen noodzakelijk zijn. In het onderdeel plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn, binnen welke termijn de maatregelen worden uitgevoerd en wie er binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dit zogenaamde plan van aanpak wordt samen met het bedrijf opgesteld.

Wanneer een RI&E?

Elk bedrijf is verplicht een actuele RI&E te hebben. De RI&E moet uitgevoerd worden voor alle bestaande werksituaties. Daarnaast is het noodzakelijk om bij nieuwbouw, investeringen, nieuwe activiteiten of grote wijzigingen in het bedrijf die invloed hebben op de arbeids-omstandigheden een nieuwe of aanvullende RI&E uit te voeren.

Werkwijze van BMD Advies Rijndelta

De uitvoering van de RI&E moet passen binnen de bedrijfsvoering en is daarom maatwerk. BMD Advies Rijndelta heeft een methode ontwikkeld waarmee alle risico's (knelpunten) binnen uw organisatie op een gestructureerde wijze aan het licht worden gebracht. U ontvangt een bedrijfsspecifiek rapport met conclusies en aanbevelingen.

In diverse branches hebben werknemers in overleg met werkgevers specifieke RI&E-instru-menten ontwikkeld. De voordelen van het gebruik van deze zogenaamde erkende branche-RI&E’s is dat deze gericht zijn op de productieprocessen en dat een lichter of geen toetsingsregime van toepassing is. De adviseur kan de branche-RI&E binnen uw organisatie uitvoeren of begeleiden en indien gewenst ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Zodoende kent de adviseur uw bedrijf en is hij in staat om in korte tijd advies te geven toegespitst op uw specifieke situatie. Ook na uitvoering van de RI&E behoudt u een vaste adviseur die voor u de voortgang bewaakt.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5