Nieuwe ISO-normen: wat is de impact op uw organisatie?

Bent u goed voorbereid op de hercertificering?

In het afgelopen jaar hebben wij met een aantal klanten het certificeringsproces voor de vernieuwde ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015 met succes doorlopen. Tijdens de audits toetsen de auditoren:
• of het (risico)managementsysteem voldoet aan de vernieuwde norm;
• of de norm begrepen is;
• of de methodiek doeltreffend is;
• of leiderschap getoond is.
Onze ervaring is dat het systeem moet kloppen en moet leven binnen de organisatie, maar dat het nog niet perfect hoeft te zijn.

Wat komt er kijken bij de overgang naar de nieuwe norm?

Bij de overgang naar de nieuwe norm komen belangrijke normelementen naar voren, zoals bijvoorbeeld bedrijfsrisico’s en strategie, leiderschap, en stakeholderanalyse. Verder is de verbinding van de organisatie met externe omgeving (context) essentieel.

Interne audits blijven een belangrijke motor van het managementsysteem, waarbij geaudit moet worden op basis van risico’s en kansen van de organisatie. Het heeft voordelen om een interne audit uit te laten voeren door een externe partij, omdat in dat geval tevens  de implementatie van de nieuwe normelementen beoordeeld wordt.

Mogelijke ondersteuning BMD Advies Rijndelta

BMD Advies Rijndelta biedt o.a. de volgende ondersteuning:

  • Advies over het transitie-traject en de impact ervan op uw organisatie en -managementsysteem;
  • Begeleiding bij en uitvoering van de nieuwe ISO-normelementen. Denk daarbij  bijvoorbeeld aan contextanalyse, stakeholderanalyse, invulling management review, competentiemanagement, interne audits etc.;
  • Voorlichting aan het MT over de vernieuwde norm en wat er van hen verwacht wordt;
  • Ondersteuning bij de implementatie en het aanreiken van methodes die passen bij uw bedrijf;
  • Het uitvoeren van audits om te toetsen in hoeverre uw huidige managementsysteem voldoet aan de nieuwe eisen.

Hoeveel tijd heeft u nog?

Niet veel meer. Iedere gecertificeerde organisatie (ISO 9001/14001) moet vóór september 2018 de transitie maken naar de nieuwe norm. Bovendien heeft het IAF (International Accreditation Forum) besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen uitvoeren op basis van nieuwe normen. Als men bij de audit niet voldoet aan de nieuwe norm maar wel aan de oude, kan het certificaat tot uiterlijk september 2018 verlengd worden.

Heeft u vragen of behoefte aan advies?

De voorbereiding op de certificering voor de nieuwe norm kan een flinke klus zijn. Als u daarbij ondersteuning of expertise nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u graag bij de transitie naar de nieuwe normen. Wij kunnen u begeleiden in het voortraject, bij de voorbereiding op de externe audit en het behoud van uw  certificaat.

Neem voor nadere informatie contact op met één van onze ISO-specialisten: Ineke Teunen of Maarten Spijkers. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0180-614 378.

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5