Woningbouw in de buurt van bedrijfspand

De opdrachtgever

Eén van onze grote opdrachtgevers met veel locaties onder zijn beheer heeft bij ons een abonnement op LocisSpotter Premium.

De vraag

Vanuit dit abonnement hebben wij de klant geattendeerd op het feit dat er een omgevings-vergunning was aangevraagd voor het bouwen van meer dan 30 woningen op een afstand van circa 30 meter van hun bedrijfspand. De klant heeft ons gevraagd de eventuele risico’s hiervan in kaart te brengen en naar een oplossing te zoeken.

De oplossing

Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gezocht met de gemeente om deze zaak te bespreken. Geconcludeerd is dat de bouw van de woningen niet paste binnen het huidige bestemmingsplan. De ontwikkelaar heeft een aangepast bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming van de woningen wordt gewaarborgd en waarin getoetst wordt aan een goede ruimtelijke ordening. Onze klant was echter onvoldoende meegenomen in de beoordeling voor wat betreft het aspect geluid. Dit zou hebben kunnen betekenen dat de klant zelf geluidwerende maatregelen had moeten treffen als er in de toekomst klachten zouden komen vanuit de nieuw te bouwen woningen. Op ons verzoek heeft de gemeente de project-ontwikkelaar een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig waren.

Het bleek inderdaad noodzakelijk om maatregelen te treffen om toekomstige geluidsklachten te voorkomen. In samenspraak met onze klant is ervoor gekozen om, op kosten van de projectontwikkelaar, rondom de condensoren op het dak van onze klant een geluidsscherm te plaatsen. Daarnaast zijn de afspraken tussen projectontwikkelaar en klant als een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan: De ontwikkelaar mag de woningen alleen in gebruik nemen als zij ook de maatregelen bekostigen om geluidhinder op die woningen, nu én in de toekomst, te voorkomen.

Behaalde resultaten

  1. Uitgevoerd akoestisch onderzoek op kosten van de projectontwikkelaar;
  2. Maatregelen getroffen op kosten van de projectontwikkelaar;
  3. (Potentiële) geluidsklachten weggenomen;
  4. Toekomst voor bedrijvigheid vastgelegd.

 

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5